På gång

Välkomna till vår monter på SLÄKTFORSKARDAGARNA i Skövde 20-21 aug. 2022
Finnerödja-Laxå släktforskarklubb kommer att vara med
i samarbete med FINNSAM och Finskt Förvaltningsområde i Laxå kommun.  

Nu försöker vi att med gemensamma krafter säkerställa att den forskning och kunskap som redan finns hos våra släkt- och lokalhistoriska forskare, tas till vara och presenteras för kommande generationer. Vi ska också söka efter mer som finns i gömmor och arkiv.

Vi vill gärna att fler forskare hör av sig. Några kan säkert bidra till att bringa ”ljus över nejden”. Vi kanske är släkt? Forskning med hjälp av DNA ger oss nya ingångar till ”finnforskningen” i våra trakter. Vi ser att det finns många släktband som knyter oss samman. Flera har fått bekräftat att de har rötter ner till de finnar som vi känt till sen länge.  Den egna ”pappersforskningen” stämmer och utökas hela tiden med nya levande släktingar.

Flera små resor har gjorts i bygden. Dels för att leta fysiska spår och ta bilder men även känna av atmosfären på platser för de tidiga bosättningarna. Detta kommer vi att fortsätta med och tala om på hemsidan så att fler får tillfälle att vara med.

 

 

 

 


Planerade aktiviteter


Genomförda aktiviteter


Föredrag om Finnarna i Kilsbergen 21 nov 2019

Rökugnsrunda i nordöstra Undenäs socken 18 juni 2019

Rökugnsrunda i Tiveds socken 29 apr 2019

Rökugnsbesök 28 feb 2019

Rundresa i Morgonstjärneupprorets spår 22 aug 2018

Rundresa i Nysunds socken 12 juni 2018