På gång

Nu försöker vi att med gemensamma krafter säkerställa att den forskning och kunskap som redan finns hos våra släkt- och lokalhistoriska forskare, tas till vara och presenteras för kommande generationer. Vi ska också söka efter mer som finns i gömmor och arkiv.

Flera små resor har gjorts i bygden. Dels för att leta fysiska spår och ta bilder men även känna av atmosfären på platser för de tidiga bosättningarna. Detta kommer vi att fortsätta med och tala om på hemsidan så att fler får tillfälle att vara med.

En längre resa till Finnskogsmuseet, Skräddrabo söder om Alfta planeras i vår. Besök gärna hemsidan http://www.finnskogsmuseet.se/

Vi tar gärna emot tips om vart vi kan åka och följer det med guide till tipsen är det lättare att få till utflykter.

Vi vill gärna att fler forskare hör av sig. Några kan säkert bidra till att bringa ”ljus över nejden”. Vi kanske är släkt?

Forskning med hjälp av DNA ger oss nya ingångar till ”finnforskningen” i våra trakter. Vi ser att det finns många släktband som knyter oss samman. Flera har fått bekräftat att de har rötter ner till de finnar som vi känt till sen länge.  Den egna ”pappersforskningen” stämmer och utökas hela tiden med nya levande släktingar.

 

Genomförda aktiviteter

Rökugnsbesök 28 feb 2019

Rökugnsrunda i Tiveds socken 29 apr 2019

Rökugnsrunda i nordöstra Undenäs socken 18 juni 2019