Rökugnsrunda i Tiveds socken

På morgonen den 29 april 2019 samlades en intresserad grupp vid vägkorset till Undenebotten för att göra en runda till rökugnar i Tiveds socken tillsammans med Caroline Brobäck från Länsstyrelsen i Örebro. Strålande sol och nästan sommarvarmt.

Från samlingsplatsen åkte vi på små vägar till södra delen av Undenebotten, där vi tittade på och registrerade en rökugn omgiven av tydliga murar, som visade den tidigare bastubyggnadens väggar. Därifrån gjorde vi också en promenad till ett närbeläget stenröse med okänt ursprung. Vi kom fram till att det antagligen var en stentipp av senare datum, eftersom där fanns mycket småsten och även tegel.


Ingemar, Lena och Caroline vid rökugnen i Undenebotten

Vi fortsatte sedan resan på den gamla landsvägen, nu turistväg, mot Sågkvarn. Utmed turistvägen strax söder om Sågkvarn stannade vi vid Undens strand och såg över till Krokön. Lena berättade om ön, som tidigare varit bebodd och brukats. Husen är nu borta och de gamla åkrarna är igenväxta med skog. Färden gick sedan vidare söderut till Häggeboda, där vi efter en kort vandring kom till en lämning av okänt ursprung. Det var en liten, byggd ugn av sten utan tak. Ugnen låg i gammal ängs- eller hagmark, som planterats igen.


Caroline noterar den okända lämningen vid Häggeboda

Vi fortsatte sedan med bil till Tiveds skola, där vi parkerade flera bilar, så att utflykten kunde fortsätta i bara två bilar. Vi åkte söderut till Kungsbacken, där en väl synlig rökugn kunde ses från landsvägen. Den låg i en betesmark, som hägnats in med elstängsel, så vi kunde inte komma in till den.


Rökugnen vid Kungsbacken

Nästa stopp gjordes vid Kvarnsjöbacken, där en fin rökugn finns helt nära uthusen. Rökugnen granskades och registrerades. Färden gick sedan vidare via Ösjö och Vägen tillbaka till Tiveds skola. Där satt vi i solgasset och åt vår medhavda matsäck.


Nästan hela gruppen vid rökugnen vid Kvarnsjöbacken

Nästa besöksmål var Finnematstorp. Vi åkte på små skogsvägar, men hade svårt att hitta platsen, där det gamla torpet legat. Ungskogar av gran och stora hyggen hade förändrat landskapet. Efter en del irrande på skogsvägen stannade vi på en trolig plats och gav oss ut för att hitta en sedan tidigare känd ugn. Efter en del letande lyckades vi hitta ugnen på en låg höjd. Ugnen granskades och registrerades. Några av deltagarna hade för länge sedan sett en källare i grannskapet, så nästa uppgift blev att hitta den. Även där blev resultatet lyckat. Källaren är mycket stor och vid ingången har delar av taket rasat in. När vi sedan fortsatte skogsbilvägen tillbaka ut mot landsvägen var vägen blockerad av en lastbil, som lastade virke. Medan vi väntade där, passade några deltagare på att fika eller äta medhavd matsäck.


Ingemar registrerar koordinaterna för ugnen vid Finnematstorp

Färden gick sedan vidare förbi Åboholm till Fagertärnsvägen, som vi följde någon kilometer söderut. Här gick vi på en bomväg till en bastuugn vid Spiremon, som granskades och registrerades. Vi återvände sedan till Fagertärnsvägen och fortsatte sedan på vägen mot Holmsjötorp och Kråkvattnet.


Lena vid rökugnen i Spiremon

Vi stannade strax öster om Fallet i Kråkvattnet för en ny vandring till en bastuugn vid Bygget. Den hittades efter en del letande uppe på en låg bergshöjd. Där fanns också lämningar efter andra hus, källare och källa samt en del gamla trädgårdsväxter. Lämningarna registrerades. Omkring låg gamla, tidigare åkermarker, som ganska nyligen planterats igen.


Yvonne, Lena och Tommy tittar på ugnen vid Bygget

Vi fortsatte sedan färden till Kråkvattnet, där vi stannade och tittade på en av de äldsta ladugårdsbyggnaderna i Tiveden. Tyvärr kunde vi konstatera att den förfallit alltmer. Vi återvände sedan via Dammtorp till Tiveds skola, där vi skildes åt efter en lyckad dag i Tiveden.


Deltagare framför den gamla ladugården i Kråkvattnet


Åter till
På gång