Rökugnsbesök

På morgonen den 28 februari träffades Yvonne Johansson, Lena Gribing och Rune Johansson. Vi möttes typiskt för denna grupp precis på gränsen mellan två socknar och två län, Tiveds och Undenäs socknar vid Svanhult.

Vårt första planerade mål var en rökugn, som setts från ridleden strax norr om Svanhult. Lena var väl förberedd för besöket med kamera och ficklampa. Ficklampan skulle användas för att lysa in i öppningen på rökugnen. Efter en kort vandring kom vi fram till målet, men det visade sig vara ett stenblock med uppkastad röjsten ovanpå. Alltså ingen rökugn.

Vi åkte sedan till det närbelägna Kvarnsjöbacken, där det finns en fin rökugn. Den fotograferades och Lena fick användning av sin ficklampa. Vi tog också fram koordinaterna för rökugnen, som vi ska lägga in på hemsidan. Efter ett kort samtal med Bertil i Backen åkte vi vidare till den fina rökugnen mitt i Svanhult. Rökugnen fotograferades, granskades och koordinatsattes. Därifrån åkte vi vidare till Havsmon.


Lena lyser och fotograferar in i en rökugn

I Havsmon mötte markägarna Morgan och Margareta upp. Vi gick tillsammans genom delar av byn och över öppna gärden till en solig skogskant, där det finns en stor, välbevarad rökugn. Den tycktes ha stått mitt i ett hus. Hembygdsföreningen har satt upp en skylt vid rökugnen. Markägarna har föredömligt röjt på och runt rökugnen. Också denna rökugn fotograferades, granskades och koordinatsattes. Strax intill rökugnen visade markägarna också lämningarna efter en tjärdal, delvis stensatt i den nedre delen. Vi konstaterade att det skulle vara bra att röja fram även denna lämning. Vi åkte sedan från Havsmon till Igelstad.

Vid Abela i Igelstad mötte vi Ing-Britt och Kent Larsson, som visade oss vägen till ytterligare en fin rökugn. Den var välbevarad och hela 1,9 m lång invändigt. Öppningen var förstärkt med en järnbalk upptill. Rökugnen granskades både ut- och invändigt. Här fick Lena bra användning för sin ficklampa. Efter fotografering och koordinatsättning gick resan vidare genom Igelstad till Myrmon.

Vid Myrmon mötte också Arvo och Ragnhild upp, så nu var vi hela nio personer. Där finns grunderna efter ytterligare en rökugn. Den var lite mer skadad, men enligt Arvo har den sett likadan ut sedan 1940-talet. Efter granskning, fotografering och koordinatsättning skingrades gruppen.


Nästan alla deltagarna vid Myrmon

Det blev alltså en fin och lyckosam utflykt med trevliga, engagerade guider vid de många rökugnarna. Bilder på rökugnar finns här.

Efter rökugnsbesöken åt Yvonne, Lena och Rune medhavd matsäck hemma hos Morgan och Margareta i Havsmon, innan vi åkte vidare till Töreboda för lunch och sedan till Mariestad. Där diskuterade vi fortsättningen på finnprojektet hela eftermiddagen.


Åter till
På gång