Finnematstorp även kallat Tärnefallet
Valla ting 1716 22/10

Valla ting 1716 22/10 tvistiga saken mellan kolarmästaren Jonas Mattsson kärande, samt dess svägerska Annika Gabrielsdotter och smeden Olof Bengtsson svarande. angående hemmanet Fim(amtsså)torp. angående arvet efter Jonas broder och Annikas förra man Eric Mattsson på hans efterlämnade barns vägnar. cronobefallningsmannen Anders Mattssons tvenne orginal documenter av den 12 och 29 januari 1713, sig stödjande på landshövdingen Soops resolution av den 16 mars 1711. har lämnat smeden Olof Bengtsson fullkommeligt............. uti detta hemmanet. Annikas svägerska Valborg Mattsdotter. tidigare dom 18/10 1709. där Eric Mattsson skall till sin moder Sigri Jonsdotter skulle leverera...... 

 

 


Tillbaka till Tillfällighetsfynd