Oluff Finne

1602-02-12, Visnums härad, Värmlands renoverade dombok sid. 2 "Oluff finne i Gisslenäs (?) hade hyst och hemat och födt några finnar ifrån Vadsbo vilka där lupo och slogo älgdjur i förbud var och Oluff förbudit att dyllia och ..... .... efter det 28 i edsöresbalken i Konungens egen skog 40 marker."

 


Tillbaka till Tillfällighetsfynd