Nils Andersson i Yllmestorp födh i Närike och T˙slinge Sochn

Ölmestorp (hörde först till Ekeskog sen Beateberg men finns i Bällefors böcker.) C:1 sid 263


På 1650-talet bor Nils och Karin i Ölmestorp. Nils finns kvar där år 1682
och då noteras han i roterings- och utskrivningslängd som Nils finne

Att så sent som år 1682 finna anteckning i längderna om att en person är finne är ovanligt. 
Det finns vid den här tiden två Nils i Ölmestorp och för att skilja dem åt blir det naturligt att urskilja att den ena är finne. 

Nils finne dör 1693 och då står i dödsboken följande :

Nils Andersson i Yllmestorp födh i Närike och T˙slinge Sochn
h˙thkommen een ungh dreengh och sedan här städes warit, stält
sigh christeligen och ährligen, dödh d: 26. Novemb: Begrafwen
i Bellefors d: 30. 94 åhr gammal.

Uppgiftslämnare: Börje Karlsson

 

 


Tillbaka till Tillfällighetsfynd