Häradsekonomiska kartor

Häradsekonomiska kartor gjordes från mitten på 1800-talet till början på 1930-talet för stora delar av landet. De baserades på laga skifteskartor. Bygdens kartor i Närke är till stor del fältmätta 1864-1867, bygdens kartor i Västergötland är till stor del fältmätta 1877-1882. Det är en mycket användbar, innehållsrik och detaljerad karta, som visar fastigheter, vägar, bebyggelse och olika ägoslag. Den ger därför en god inblick i hur bygden såg ut och användes under de aktuella åren

Häradsekonomiska kartan är vanligen gjord i skala 1:20 000, dvs 1cm = 200 m. Varje kartblad omfattar ca 12 x 9 km. Kvalitén varierar för olika län. Varje kartblad kan innefatta delar av flera socknar. Kartbladens namn baseras på någon plats på kartan.

Länkar till kartbladen för Tiveden med omgivningar finns i det gula fältet till höger. Översta länken går till en överblick över kartbladen och därifrån kan du komma vidare till önskat kartblad. Klicka på namnet på önskat kartblad, om du vill komma direkt till ett speciellt kartblad.

Kartfilerna är ganska stora, så det tar en stund att ladda upp dem om långsamt bredband används.


Åter till Kartor

Häradsekonomiska kartor

 
Kartblad

Amnehärad

Askersund

Aspa

Barrud

Bocksjö

Bodarne

Degerfors

Edsberg

Finnerödja

Forsvik

Gudhammar

Gullspång

Halna

Hammar

Hasselfors

Hova

Laxsjön

Nysund

Olshammar

Rudskoga

Sjötorp

Skagersholm

Svartå

Tiveden

Unden

Undenäs

Visnum

Väring

Åboholm