Efterlysningar och frågor
Du är välkommen att skicka inlägg, frågor och efterlysningar till oss via vår epostadress tivedenfinnar@gmail.com. De ska ha anknytning till bygdens historia och gärna anknytning till den finska invandringen till Tiveden med omnejd. Vi försöker svara på det vi kan. Vi lägger bara ut inlägg av allmänt intresse på hemsidan. Du är också välkommen att skicka egna svar, tips, upplysningar eller synpunkter beträffande gjorda förfrågningar på hemsidan till oss. Nedan finns exempel på några ämnen att behandla, men du kan självfallet bidra med andra inlägg och frågor med anknytning till bygdens historia.
Lokalhistoriska forskare
Vi söker kontakt med lokalhistoriska forskare. Det kan gälla personer med god kännedom om bygden, dess historia eller människor. Det kan också gälla personer, som mer systematiskt forskat om detta. Kanske finns personer med särskild kunskap om speciella fackområden, t ex byggnader eller redskap i Tiveden med omnejd. Av intresse är också personer, som kan hjälpa till med guidning. Vi hoppas på många svar. På det sättet kan kontaktnätet utökas och forskning och upplysning om bygdens historia fördjupas.
Foton
Vi söker gamla foton från bygden på byar, gårdar, platser och personer. Det kan vara vykort, porträtt, flygbilder och andra gamla fotografier, gärna med personer i sitt dagliga arbete. Har du information eller berättelser om motiven är det särskilt värdefullt. Uppgifter om plats, tidpunkt och fotograf är också intressant. Saknar du information om motiven är du välkommen med efterlysning, kanske vi eller någon besökare på hemsidan kan bidra med svar.
Släktforskning
Har du egen släktforskning med anor i bygden är du välkommen med sådana uppgifter. Men frågor om släktforskning behandlas inte här. Inte heller frågor om DNA-matchningar. För sådana frågor finns många andra forum, t ex Anbytarforum och olika Facebooksidor. På vår sida om släktforskning lägger vi stamtavlor som berör säkra och troliga finnar. Med hänsyn till nu levande personer har vi inte med alla senare generationer. Allt efter som nya tips kommer och forskningen framskrider kommer nya tavlor till. Saknar du några släkter eller grenar? Hör gärna av dig!
Gamla hus
Vi söker uppgifter om gamla hus i bygden, gärna timrade och med torvtak eller spåntak. Det kan gälla bostadshus, ladugårdar eller andra uthus. Uppgifter om husets skick idag och om dess historia är också värdefull, t ex ålder, användning och boende. Berättelser förknippade med huset är också välkomna.
Rökugnar och andra lämningar
Vi söker uppgifter om oliks kulturlämningar och andra kulturspår i bygden. Av särskilt intresse är rökugnar, men också andra kulturlämningar kan vara intressanta t ex stenmurar, stenrösen, husgrunder, kolbottnar, gamla färdleder och spår efter bränder. Välkommen med frågor också om du är osäker på lämningens värde. Information, berättelser och frågor om kulturlämningar i bygden är välkomna.
Gamla verktyg och redskap
I bygden har samlats föremål på hembygdsgårdar och i privata samlingar. Det kan gälla exempelvis verktyg i kök och hantverk samt redskap i jord- och skogsbruk. En del spelade en viktig roll i det dagliga livet i gångna tider, men används inte längre. Vi tror att det fortfarande finns verktyg och redskap kvar, som kan vara från finnarnas tid. Vad kan det vara? Kanske skräp som ligger eller i bästa fall hängts upp i gamla uthus. Vi är inte ute efter att samla på oss föremål, men vi vill gärna vet om det finns några gamla verktyg eller redskap. Vi är också intresserade av foton eller egna minnen och berättelser om föremålen och deras användning. Om något hittas kan närmaste lämplig hembygdsförening eller museum kontaktas. Hör av dig, om du har gamla verktyg och redskap, som kan vara av intresse eller där användningen är oklar. Se mer!
Gamla handlingar
Har du gamla handlingar från bygden, som berättar om livet här i gångna tider? De kan gärna vara från början på 1900-talet eller tidigare. Det kan gälla exempelvis forskningsrapporter, gårdshandlingar, bouppteckningar, arvsskiften, köpehandlingar, kartor, domar, dagböcker eller tidningsartiklar. Kanske kan sådana handlingar öka kunskapen om bygdens historia i stort eller ge upphov till nya frågeställningar? Du kan också efterlysa dokument, källor och annat underlag från bygden.
Underlag för forskning
Här kan du bidra med eller söka underlag för lokalhistorisk forskning i bygden. Det kan gälla intressant litteratur och källor. Det kan också gälla frågor och berättelser om din egen forskning.
Mat
Du kanske har egna eller berättade minnen av gamla mattraditioner, som kan vara "rester" från finnarna i bygden. Det kan vara exempelvis gamla maträtter, bakverk eller recept. Gärna med berättelser om tillagning och beredning med gamla tiders eldstäder, husgeråd och verktyg.
Berättelser
Vi tar gärna emot berättelser om seder, levnadssätt, händelser och enskilda personer som funnits i bygden för länge sen.

Åter till början!
Skicka inlägg


Gjorda inlägg

Foton köpta på Hova marknad, Lena Gribing