Tivedenfinnar startsida

Hemsidan är gjord för att bevara, ta tillvara och väcka intresse för kunskap om den tid d?Tiveden och bygden runt om till stor del byggdes av människor som kom från Finland.

Under slutet av 1500-talet och första hälften av 1600-talet kom många s.k. skogsfinnar från Finland till Sverige. Det var en befolkningsomflyttning inom landet eftersom Finland var en del av Sverige (ca 1200 -1809). Men även gränsskogarna i Norge befolkades av människor som var vana att leva i skogsbygd och f?sin utkomst ur enkla förhållanden.

 

Stora kunskaper om den finska invandringen till Tiveden finns samlade i boken "Finsk invandring till Tiveden med omnejd" av Bertil W Kjelldorff, som gavs ut 2005. Den var ett resultat av mångårigt samarbete mellan släktforskare. Finnboken har betytt mycket för många. Den är nu slutsåld, men dess text och bilder finns nu p?denna hemsida.

Finnerödja Hembygdsförening ansökte och fick hösten 2017 projektpengar från Riksantikvarieämbetet för att kunna forska vidare om den finska invandringen i Tiveden och näraliggande områden. En fristående arbetsgrupp bildades med Lena Gribing som projektledare. Deltagare var släkt- och hembygdsforskare från flera kommuner i trakten. Projektet pågick från januari till oktober 2018.

Arbetet i projektet har gett ny information och väckt intresse för en fortsatt och fördjupad forskning om finninvandringen till bygden. P?hemsidan vill vi p?olika sätt presentera gruppens och andra forskares arbete och uppgifter. För att fylla p?kunskapen behöver vi mer uppgifter. Vi hoppas att hemsidan stimulerar till ett ökat intresse och mer uppgifter om finninvandringen.

Projektet: Här finns en mer detaljerad beskrivning av projektet och länkar till ansökan och redovisningar i projektet.

P?gång: En intensiv forskning med bl a insamling av uppgifter pågår löpande. Som en del i denna genomför vi ibland särskilda aktiviteter, t ex studiebesök eller utflykter.

Tillfällighetsfynd: Noteringar i olika handlingar från när och fjärran som rör bygden kan vara värdefulla och viktiga pusselbitar för att öka förståelsen för finninvandringen.

Efterlysningar: Här lägger vi in egna och besökares frågor, funderingar och fotografier med koppling till bygdens historia. Om det är möjligt försöker vi själva eller med besökares hjälp att besvara efterlysningar.

  

Kontakter med nätverket
Brevledes till:

Tivedenfinnar
c/o Lena Gribing
Anderstorpsvägen 30
695 94 FINNERÖDJA
Epost till: tivedenfinnar@gmail.com

Webbdesigner:
Rune Johansson

Hemsidan är ännu inte färdig utan är under successiv utbyggnad.

Uppgifter p?hemsidan kan naturligtvis innehålla felaktigheter. En del kan vara skrivfel men det kan även finnas uppgifter som är hypoteser, muntliga traditioner eller missuppfattningar. Framförallt i släkttabeller kan misstag begåtts. Rättelser och tillägg mottages tacksamt. 

När man vandrar runt p?olika sidor och undergrupper kan man alltid komma tillbaka med hjälp av knapparna i översta raden. Knappen för aktuell sida är ljusare än de övriga.

I det gula fältet till höger finns ofta länkar till sidor med mer information.

Åter till början!

 

P?gång

Tillfällighetsfynd

Efterlysningar

Projektet

Kontakt